dr inż. Anita Wojciechowska

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki ul. Nowowiejska 24, pok. 221
 

Wykształcenie

  • Tytuł inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2016
  • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny 2017

Działalność naukowa

Synteza i charakteryzacja materiałów o strukturze 2D, w szczególności węglików i azotków lekkich metali przejściowych – MXenes
Badania wpływu modyfikacji powierzchni faz MXenes makrocząsteczkami organicznymi i nanocząstkami na ich właściwości koloidalne a także na ich aktywność biologiczną i skuteczność przeciwdrobnoustrojową
 

Nagrody

  • 2021: Nagroda Dziekana za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2019/2020
  • Nominacja do nagrody: Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości, za realizację projektu badawczego   pt. "Mechanizmy interakcji pomiędzy rzadko spotykanymi fazami 2D MXenes, a komórkami bakteryjnym"
  • Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2019-2020