mgr Magdalena Grątkowska

Pełnomocnik Kwestora
Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
  • 22 234 84 40

Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 201