Zespół badawczy

Filarem WIM PW jest młody, energiczny i kompetentny zespół specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej, którego celem jest wdrożenie nowoczesnej wiedzy z jej zakresu do praktyki przemysłowej. Jedną z istotnych form współpracy z przemysłem jest działalność ekspercka, w odniesieniu do wyrobów końcowych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium Badań dla Przemysłu. Personel Laboratorium posiada wysokie kwalifikacje, potwierdzone m.in. tytułami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz certyfikatami II i III stopnia w badaniach NDT, wydanymi przez UDT-CERT, TUV, BINDT oraz RINA.
 

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
 22 234 87 42
lukasz.sarniak@pw.edu.pl
 

Zespół specjalistów wg ISO 9712:

  • dr inż. Krystian Paradowski | AT III
  • dr inż. Łukasz Sarniak | UT III, ET II
  • dr inż. Tomasz Lusa | AT II
  • dr inż. Dominik Kukla | ET III
  • dr inż. Jan Płowiec | AT III, UT II, VT II, PT III
  • dr inż. Radosław Karczewski | AT III, VT II
  • mgr inż. Andrzej Wolanin | VT II, MT II, PT II, UT II
  • mgr inż. Grzegorz Szklarz | HT

 

 Ponadto na Wydziale Inżynierii Materiałowej zatrudnionych jest ponad 50 pracowników naukowych, w tym 15 z tytułem Profesora.