Polityki i cele

Nadrzędnym celem działalności Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM jest świadczenie Klientom rzetelnych, bezstronnych i spełniających najwyższe kryteria jakościowe usług badawczych, które prowadzone są zgodnie z międzynarodowym standardem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz WUDT-LAB.

Gwarantem sprawnego funkcjonowania, stale doskonalonego przez nas, systemu zarządzania jest:

 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji profesjonalnego, wysoce kompetentnego, doświadczonego
  i etycznego personelu, który jest niezależny od jakichkolwiek nacisków oraz wpływów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • stosowanie w praktyce obowiązujących zasad postępowania przez specjalistów.

Podstawowe cele strategiczne LBP PW WIM wynikające z takiego ukierunkowania:

 • zapewnienie wiarygodności i wysokiej jakości badań oraz ciągłe doskonalenie metod badawczych oraz systemu zarządzania,
 • zapewnienie bezstronności i niezależności badań,
 • rzetelna i terminowa realizacja usług badawczych,
 • zapewnienie właściwej współpracy z Klientem oraz zachowanie poufności i ochrona praw własności Klienta,
 • ciągłe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klienta,
 • dostosowywanie obszaru działania i zdolności badawczych do praktycznego zapotrzebowania
  na usługi – zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klientów.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje, że zobowiązuje się do:

 • ciągłego zaangażowania w opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania,
 • wysokiej jakości badań w usługach świadczonych klientom,
 • zachowywania zgodności z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; WUDT-LAB oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania,
 • planowania i wdrażania działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • ciągłego monitorowania zagrożeń dla bezstronności i czynnego udziału w rozwiązywaniu bieżących problemów w tym zakresie.

Zobowiązuję cały Personel Laboratorium Badań dla Przemysłu PW WIM do zapoznania się z dokumentacją zarządzania laboratorium oraz stosowania Polityki i Celów i procedur w swojej pracy.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej