dr inż. Mariusz Andrzejczuk

 • 22 234 81 55

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek „Bytnara”, ul. Bytnara 25, pok. H104
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2003
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2009

Staże zagraniczne

 • Jozef Stefan Institute, Słowenia, 2005
 • École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria, 2013-2014
   

Działalność naukowa

Metody charakterystyki materiałów w nanoskali: skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa, transmisyjna mikroskopia elektronowa, tomografia elektronowa, FIB/SEM odwzorowanie.
Materiały kompozytowe: kompozyty na osnowie geopolimerowej.
 

Publikacje

 1. A. Roguska, A. Belcarz, J. Zalewska, M. Holdyński, M. Andrzejczuk, M. Pisarek, G. Ginalska: Metal TiO2 Nanotube Layers for the Treatment of Dental Implant Infections, ACS Applied Materials and Interfaces 10 (2018) 17089.
 2. H. Shahmir, M. Nili-Ahmadabadi, A. Shafiee, M. Andrzejczuk, M. Lewandowska, T.G. Langdon: Effect of Ti on phase stability and strengthening mechanisms of a nanocrystalline CoCrFeMnNi high-entropy alloy, Materials Science and Engineering A 725 (2018) 196.
 3. M. Andrzejczuk, A. Roguska, M. Pisarek, M. Hołdyński, M. Lewandowska, K.J. Kurzydłowski: Morphology of TiO2 nanotubes revealed through electron tomography, Micron 95 (2017) 35.
 4. M. Andrzejczuk, A. Roguska, M. Michalska, L. Lipinska, A. Czerwinski, M. Cantoni, A.T. Krawczynska, M. Lewandowska: STEM study of Li4Ti5O12 anode material modified with Ag nanoparticles, Journal of Microscopy 264 (2016) 41.
 5. M. Chiodi, C. Cancellieri, F. Moszner, M. Andrzejczuk, J. Janczak-Rusch, L.P.H. Jeurgens: Massive ag migration through metal/ceramic nano-multilayers: An interplay between temperature, stress-relaxation and oxygen-enhanced mass transport, Journal of Materials Chemistry C 4 (2016) 4927.
   

Nagrody

 • 2015: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za dorobek publikacyjny w roku 2014
 • 2013: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2012 za badania nad materiałami dla energetyki
 • 2011: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2010