dr inż. Donata Kuczyńska-Zemła

 • 22 234 87 40

Zakład Projektowania Materiałów Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141

Wykształcenie

 • studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej
 • studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej, ukończone z wyróżnieniem
 • od 2015 studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Staże naukowe

 • 3-miesięczny staż naukowy w Chalmers University of Technology w Göteborgu (Szwecja)
 • 2-miesięczny staż w National Institute for Materials Science w Tsukubie (Japonia)
 • 1-miesięczny staż w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Publikacje

 1. D. Kuczyńska, P. Kwaśniak, M. Pisarek, P. Borowicz, H. Garbacz, Influence of surface pattern on the biological properties of Ti grade 2, Mater. Charact. 135 (2018) 337–347.
 2. D. Kuczyńska-Zemła, P. Kwaśniak, A. Sotniczuk, M. Spychalski, P. Wieciński, J. Zdunek, R. Ostrowski, H. Garbacz, Microstructure and mechanical properties of titanium subjected to direct laser interference lithography, Surf. Coatings Technol. 364 (2019) 369–379.
 3. D. Kuczyńska-Zemła, E. Kijeńska-Gawrońska, M. Pisarek, P. Borowicz, W. Swieszkowski, H. Garbacz, Effect of laser functionalization of titanium on bioactivity and biological response, Appl. Surf. Sci. 525 (2020) 146492.
 4. D. Kuczyńska-Zemła, G. Sundell, M. Zemła, M. Andersson, H. Garbacz, The distribution of O and N in the surface region of laser-patterned titanium revealed by atom probe tomography, Appl. Surf. Sci. 562 (2021) 150193.
 5. D. Kuczyńska-Zemła, A. Sotniczuk, M. Pisarek, A. Chlanda, H. Garbacz, Corrosion Behavior of Titanium Modified by Direct Laser Interference Lithography, Surf. Coat. Technol. 418 (2021) 127219.
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • Laureatka Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2022 roku.
 • Laureatka stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców w 2021 roku.
 • Laureatka nagrody zespołowej JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019.
 • Nagroda Graduate Student Award za najlepszą prezentację ustną w sesji V, E-MRS Spring Meeting 2019, Nicea.
 • Nagroda za najlepszą prezentację posterową w sesji E, E-MRS Fall Meeting 2018, Warszawa.
 • Nagroda za prezentację ustną w sesji Fizyka i Inżynieria Biomedyczna na 41. Studenckiej konferencji naukowej, Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie, Częstochowa.