dr inż. Jakub Skibiński

 • 22 234 87 23

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 301

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 2008
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015

Staże naukowe:

 • Cellular Materials Laboratory (CellMat), University of Valladolid, 2021
   

Działalność naukowa

Badanie właściwości przepływowych, mechanicznych i cieplnych materiałów piankowych o otwartej porowatości; wytwarzanie i charakteryzacja elektrod węglanowych ogniw paliwowych; modelowanie metodami objętości i elementów skończonych; mikrotomografia komputerowa; projektowanie mikrostruktury materiałów.
 

Publikacje

 1. D. Westhoff, J. Skibinski, O. Šedivý, B.Wysocki, , T.Wejrzanowski, V. Schmidt: Investigation of the relationship between morphology and permeability for open-cell foams using virtual materials testing, Materials & Design 147 (2018) 1.
 2. J. Skibiński, J. Rębiś, Ł. Kaczmarek, T. Wejrzanowski, T. Płociński, K. Rożniatowski: Phase imaging quality improvement by modification of AFM probes’ cantilever,  Journal of Microscopy 269 (2018) 179.
 3. J. Skibinski, K. Cwieka, T. Kowalkowski, B. Wysocki, T. Wejrzanowski, K.J. Kurzydlowski: The influence of pore size variation on the pressure drop in open-cell foams, Materials & Design 87 (2015) 650.
 4. W. Regulski, J. Szumbarski, Ł. Łaniewski-Wołłk, K. Gumowski, J. Skibiński, M. Wichrowski, T. Wejrzanowski: Pressure drop in flow across ceramic foams – A numerical and experimental study, Chemical Engineering Science 137 (2015) 320.
 5. T. Wejrzanowski, J. Skibiński, J. Szumbarski, K.J. Kurzydłowski: Structure of foams modeled by Laguerre-Voronoi tessellations, Computational Materials Science 67 (2013) 216.